Televízia

Internet

Balíky

Podpora

Kontakty

Služby káblovej televízie

Štandartná ponuka

6,60 Eur / mesačne

33 TV progr. + rádia

+ Digital Klasik 28 TV prog.

Základná ponuka

4,30 Eur / mesačne

12 TV programov + rádia

Rozšírená ponuka

8,80 Eur / mesačne

41 TV progr. + rádia

+ Digital Klasik 28 TV prog.

Digitál Klasik

ZADARMO

28 TV programov

vrátane 5 v HD kvalite

Digitál Family

6,90 Eur / mesačne

59 TV programov

16 TV prog. v HD kvalite

Digitál Šport

2,70 Eur / mesačne

5 TV programov

Obsahuje 8 TV v HD kvalite

Digitál Dokument

2,90 Eur / mesačne

7 TV programov

Obsahuje 8 TV v HD kvalite